Piękna inicjatywa stworzona z myślą o innych – „Mała ojczyzna – wspólna sprawa”

Wolontariat to wspaniała rzecz, za pośrednictwem, której bezinteresownie możemy pomoc drugiej osoby. Świadomość tego, że pomogliśmy drugiemu człowiekowi jest niepoliczalna. Popularyzowanie wolontariatu sprawia, że coraz więcej młodych osób chce czynnie brać udział, w różnego rodzaju wydarzeniach, które rozwijają ich umiejętności, dzięki którym mogą pomoc innym. 2016-03-13-MOWS-Lublin_1

W dniach 10-13 marca br. w Hotelu Forum Spa & Wellness odbył się zjazd szkoleniowy w ramach III edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego  „Mała ojczyzna – wspólna sprawa”.

2016-03-12-MOWS-Lublin_7

Podczas trwających – cztery dni warsztatów studenci zgłębiali wiedzę dotyczącą aktywnych metod pracy z młodzieżą, pisali scenariusze warsztatów oraz rozegrali na Starym Mieście w Lublinie edukacyjną mini grę terenową – wszystko po to,  aby następnie ruszyć do małych miejscowości na terenie całego kraju, gdzie przeprowadzą warsztaty edukacyjne i rozegrają edukacyjne gry terenowe z uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z miejscowości do 20 tys. mieszkańców.

Ponadto odbyło się szkolenie „Absolwent-Opiekun” dla dziesięciu studentów- absolwentów poprzednich edycji programu. Składało się  ono z modułów dedykowanych absolwentom tj. motywacja i coaching oraz wsparcie metodyczne. W ramach szkolenia Absolwenci przygotowali i poprowadzili części modułów dla nowych uczestników przedsięwzięcia.

2016-03-12-MOWS-Lublin_7

Absolwenci w dalszej części programu wspierać będą m.in. proces rekrutacji szkół, promocji programu w społecznościach i mediach lokalnych oraz będą towarzyszyć uczestnikom III edycji na poszczególnych jego etapach realizacji, a także rozwijać ideę przedsięwzięcia.

2016-03-12-MOWS-Lublin_6

Program „Mała ojczyzna – wspólna sprawa” jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Rozwoju Wolontariatu i Fundacji BGK. Głównym celem programu jest zwiększenie aktywności lokalnej młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z miejscowości do 20 tys. mieszkańców.

2016-03-12-MOWS-Lublin_2

Było nam niezmiernie miło gościć wolontariuszy i organizatorów W powietrzu było czuć pozytywną energię płynącą od młodych zaangażowanych osób.

Jesteśmy na TAK dla takich inicjatyw:)